معرفی شخصیت نفتی

معرفی شخصیت نفتی خبرنگار نفتی و فعالان عرصه نفت

شخصیت نفتی فعالان نفت خبرنگار نفتی

آیا شما یکی از فعالان نفتی و یا عرصه نفت هستید؟

آیا شما یک خبرنگار عرصه نفت هستید؟

آیا شما یک شخصیت نفتی هستید؟

شما از طریق فرم زیر میتوانید مشخصات خود و یا شخصیت نفتی مد نظر را برای ما ارسال نمایید تا شما را در سایت ژورنال نفت به همگان معرفی نماییم.

 

نام شما یا شخصیت نفتی (الزامی)

ایمیل شما یا شخصیت نفتی (الزامی)

موضوع

متن پیام شما