سید کاظم وزیری هامانه رزومه سوابق و مشخصات

سید کاظم وزیری هامانه

نام و نام خانوادگی: سید کاظم وزیری هامانه
سوابق و مشخصات فردی مهندس سید کاظم وزیری هامانه

مشخصات فردی مهندس سید کاظم وزیری هامانه :
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴- یزد
وضعیت تأهل: متأهل و دارای سه فرزند
تحصیلات دانشگاهی مهندس سید کاظم وزیری هامانه :
کارشناسی مهندسی مکانیک ۱۳۴۹
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش سیستم ها ۱۳۷۶
سوابق اجرایی مهندس سید کاظم وزیری هامانه :
انجام خدمت نظام وظیفه در اداره مهندسی نیروی زمینی ارتش ۱۳۴۹
اشتغال در کارخانه اونیورسال بعنوان مدیر کنترل کیفیت / مدیر تولید ۱۳۵۱
موفقیت در آزمون استخدامی و اشتغال در امور مهندسی و ساختمان شرکت ملی نفت ۱۳۵۲
انتخاب به عنوان معاون امور اداری شرکت ملی نفت ایران ۱۳۶۰
انتخاب به عنوان مدیر امور اداری و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ۱۳۶۰
انتخاب به عنوان کارشناس در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و فعالیت افتخاری همزمان در دفتر ریاست محترم جمهوری وقت (مقام معظم رهبری) ۱۳۶۲
انتخاب به عنوان رئیس بررسی و تنظیم هدفها و خط مشی ها در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ۱۳۶۵
انتخاب به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت سهامی صنایع پتروشیمی اراک بصورت غیر موظف از طرف بانک ملی ایران۱۳۶۵
انتخاب به عنوان کارمند نمونه از سوی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و وزیر نفت.. ۱۳۶۶
انتخاب به عنوان معاون مدیر امور اداری در نیروی انسانی با حفظ سمت در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی ۱۳۶۹
انتخاب به عنوان قائم مقام مدیر امور اداری و تفویض کامل اختیارات مدیر امور اداری با نظر وزیر نفت ۱۳۶۹
انتخاب به عنوان معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ۱۳۷۰
تفویض کامل اختیارات مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ۱۳۷۰
انتخاب به عنوان مدیر برنامه ریزی تلفیقی و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ۱۳۷۰
انتخاب به عنوان مدیر برنامهریزی تلفیقی و عضو هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (با حفظ سمت قبلی) ۱۳۷۲
انتخاب به عنوان معاون برنامه ریزی و پژوهش وزارت نفت ( با حفظ سمت های اخیر) ۱۳۷۲
عضویت همزمان در هیأت مدیره شرکتهای ملی نفت، ملی گاز، صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (با حفظ سمتهای اجرائی قبلی) ۱۳۷۲
انتخاب به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) با عنوان رئیس هیأت مدیره با حفظ سمتهای فوق ۱۳۷۲
دریافت حکم عضویت در کمیته عالی بازنگری ساختار وزارت نفت ۱۳۷۳
دریافت حکم عضویت در مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران ۱۳۷۳
انتخاب به عنوان معاون وزیر ومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ( با حفظ سمتهای قبلی) ۱۳۷۵
انتخاب به عنوان قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ، عضو هیأت مدیره و مدیر امور اداری (لغو احکام قبلی) ۱۳۷۶
انتخاب به عنوان جانشین رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران (با حفظ سمت) ۱۳۷۷
دریافت حکم عضویت در کمیسیون مشترک هماهنگی طبقه بندی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت برای مدت ۲سال ۱۳۷۷
انتخاب به عنوان عضو هیأت مدیره وقائم مقام مدیر عامل شرکت کالای لندن به مدت ۲سال ۱۳۷۹
انتخاب به عنوان قائم مقام معاونت پشتیبانی – صنعتی وزارت نفت ۱۳۸۱
انتخاب به عنوان معاون وزیر در امور اشتغال ۱۳۸۱
دریافت حکم عضویت در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری به مدت ۳سال (با حفظ سمت قبلی) ۱۳۸۱
انتخاب به عنوان معاون وزیر در امور هماهنگی (با ادغام ستاد وزارتی و معاونت اداری و مالی) ۱۳۸۲
انتخاب به عنوان سرپرست وزارت نفت ۱۳۸۴
انتخاب به عنوان وزیر نفت و کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۴
انتخاب به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور نفت و گاز با حفظ عضویت در هیأت امناء دانشگاههای صنعتی شریف و شهید بهشتی ۱۳۸۶
انتخاب به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره هلدینگ نفت وگاز تأمین بصورت غیر موظف ۱۳۸۷
انتخاب به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس به نمایندگی از هلدینگ نفت و گاز تأمین ۱۳۸۷
دریافت حکم بازنشستگی با ۴۱ سال و هشت ماه سابقه خدمت ۱۳۸۹
انتخاب به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره هلدینگ نفت و گاز تأمین بصورت موظف ۱۳۸۹
انتخاب به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره هلدینگ پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین بصورت غیر موظف ۱۳۹۰
انتخاب به عنوان عضو ورئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمیایی تأمین بصورت موظف ۱۳۹۰
انتخاب به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت حفاری شمال به نمایندگی از نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۳۹۰
انتخاب به عنوان قائم مقام وزیر نفت ۱۳۹۲
مسئولیت های دانشگاهی مهندس سید کاظم وزیری هامانه :
عضو هیئت امنای دانشگاه صنعت نفت به مدت ۴سال ۱۳۷۷
رئیس هیئت امنای دانشگاه صنعت نفت ۱۳۸۴
رئیس هیئت امنای مؤسسۀ بین المللی مطالعات انرژی ۱۳۸۴
رئیس هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۸۴
عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف به¬مدت ۴ سال ۱۳۸۴
عضو هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی به¬مدت ۴سال ۱۳۸۴
سوابق مطبوعاتی مهندس سید کاظم وزیری هامانه :
عضو هیئت مؤسس و رئیس شورای سیاست¬گذاری ماهنامۀ پژوهشی و تخصصی «تازه های انرژی» از ۱۳۸۷ تاکنون
تفویض اختیار از سوی وزیر نفت
طی حکمی از سوی وزیر نفت موارد خاصی از وظایف وزارتی به مهندس وزیری هامانه در تاریخ ۲۱ /۸/۱۳۹۲ تفویض اختیار شد .
مهندس زنگنه در این حکم آورده است : به منظور سرعت بخشیدن در حل مسائل و تسهیل در تمشیت اداره صنعت نفت، ضمن تأکید بر اختیارات ذاتی مسوولیت قائم‌مقام وزارت نفت ، موارد ذیل را به صورت خاص به جنابعالی تفویض اختیار می‌نماید که بر حسب مورد با رعایت مصالح کشور و منافع صنعت نفت اتخاذ تصمیم فرمایید:
تمشیت امور دانشگاه صنعت نفت ، پژوهشگاه صنعت نفت و مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی.
تمشیت امور ادارات کل « نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی »، «حسابرسی و امور مجامع»، «بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل».
تمشیت تمامی امور اداری، استخدامی و اجرای مقررات ذیربط در صنعت نفت.
تمشیت امور سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت .
تنظیم و اجرای بودجه و تمشیت امور مالی ستاد وزارت نفت .
اِعمال تمامی اختیارات وزیر در ارتباط با قانون تخلفات اداری کارکنان و امور مربوط به هیئت‌های تخلفات اداری صنعت نفت .
اِعمال اختیارات وزیر در ارتباط با امور گزینش کارکنان صنعت نفت .
اتخاذ تصمیم درمورد مأموریت کارکنان دیگر دستگاه‌ها به صنعت نفت و بالعکس.
اتخاذ تصمیم درمورد مأموریت‌های خارج از کشور کارکنان صنعت نفت .
اتخاذ تصمیم درمورد تعویق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت تا یکسال.
اتخاذ تصمیم درمورد انتصاب افراد در سمت‌های متفاوت با پایه شخصی ایشان در صنعت.
هماهنگی امور واحدهای بسیج در ادارات تابعه نفت .
مدیریت انجام امور مربوط به بررسی گزارش‌های دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل توسط واحدهای ذیربط در صنعت و پیگیری لازم جهت پاسخگویی به سازمان‌های نظارتی مذکور.
پیگیری امور سرمایه‌گذاری‌ برای توسعه ظرفیت پالایش نفت (با تأکید بر پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس، آبادان، آناهیتا، هرمز و پارس از جایگاه وزیر).
انجام کلیه مکاتبات لازم و شرکت در جلسات در غیاب و یا هنگام در دسترس نبودن وزیر.
ضمناً بنا به دستور وزیر محترم در تمامی موارد مربوط به خانه های سازمانی که تصمیم گیری نهایی با وزیر است، قائم مقام وزیر تصمیم گیری نمایند.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *